Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

9 tips til at optimere din skat ved årsskiftet

By Amanda Nielsen

Skatteåret følger kalenderåret og derfor er 31. december en meget hård deadline, hvis du ønsker at planlægge din skat på bedst mulig vis - i øvrigt fuldt lovligt.

Der kan nemlig være nogle helt personlige forhold, der gør, at en given handling har vidt forskellige konsekvenser, om den udføres 31. december eller 1. januar.

I denne artikel har vi samlet 9 gode råd til, hvad du som minimum skal overveje inden nytår - og gerne et stykke tid i forvejen, så du evt. kan nå at få specifik rådgivning. Eller hvis du har penge, som skal overføres, så de kan nå at komme frem på en bankdag.

Tip 1: Sælg aktier med tab

Har du haft indkomst fra aktier (f.eks. udbytte eller kursstigninger), så skal du betale aktieskat. I 2020 er den 27% af de første 55.300 kr. og 42% herefter. Derfor kan det være en fordel at sælge tabsgivende aktier, da dette tab modregnes i din gevinst og du derfor kan minimere din skat.

Hvis du fortsat har tiltro til aktien, kan du vælge at købe aktierne igen i januar og på den måde udskyde din samlede aktieskat. Præcis hvor lang tid der skal gå før man igen må købe aktierne, er lidt usikkert. Ifølge ligningsvejledningen må salg og tilbagekøb ikke foretages samme dag, men hvis du blot venter til et stykke inde i januar, bør det være efter bogen.

På denne måde "udlignes" din skattebetaling, således at du ikke betaler den høje marginalskat i gode år, men fordeler skatten løbende.

Eksempel: Du har aktiegevinster for 80.000 kr.

Hvis du realiserer hele gevinsten samme år:

 • Sælger du dem alle sammen i samme indkomstår, betaler du 25.305 kr. i skat.
 • Du betaler 27% eller 14.931 kr. i skat for de første 55.300 kr. Du betaler 42% eller 10.374 kr. for resten.

Hvis du deler gevinsten op:

 • Hvis du sælger op til beløbsgrænsen i et år og resten et andet år, betaler du 21.600 kr.
 • Du betaler 27% af det hele.

Husk at hvis du er gift, så deler I hinandens grænseværdier og jeres samlede bundgrænse er derfor 110.600 kr.

Desuden skal du være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for aktier og visse investeringsforeninger. Obligationer og visse andre investeringsforeninger beskattes efter det såkaldte lagerprincip - her beskattes du uanset om aktien er solgt eller ej.

Tip 2: Giv gaver

Julen er hjerternes - og gavernes - fest. I 2021 kan du give 68.700 kr. til dine børn og børnebørn uden gaveafgift. Beløbet er pr. person - dvs. at begge forældre kan give en gave op til 137.400 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift.

Ved at give mindre pengegaver under denne beløbsgrænse løbende kan du dermed undgå løbende gavebeskatning og arveafgift senere.

Gaver kan også gives til en ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

Og hvem kan ikke lide at få gaver? 🙂

Tip 3: Giv penge til velgørenhed

Hvis dine børn og børnebørn har rigeligt - eller du har et hjerte, der banker for at give til dem der trænger mest - kan du få fradrag for velgørende donationer op til 17.000 kr (2020).

Det kræver, at du oplyser CPR-nummer ved betalingstidspunktet til en godkendt forening - hvorefter de vil indberette din donation til SKAT.

Tip 4: Indbetal restskat

Hvis du har betalt for lidt i skat eller AM-bidrag i 2021, kan du lave en frivillig indbetaling af restskat.

Du kommer frem til om du har restskat på følgende måde:

formula-restskat

Derfor skal du have lommeregneren frem og finde ud af, om du har penge til gode eller skylder penge til SKAT.

 • Betal senest den 31. december 2021, så undgår du helt at betale renter.
 • Betal senest den 1. juli 2022, så betaler du en dag-til-dag rente på 2,2 procent af restskatten fra 1. januar 2021 til og med den dag, du betaler.
 • Betaler du efter 1. juli 2022, vil Skattestyrelsen opkræve et fast procenttillæg på 4%.

Der er god grund til at have styr på netop forskudsskatten - udover at betale en rente, er denne ikke fradragsberettiget.

Hvis din restskat for 2021 er op til 20.500 kr., vil den blive indregnet i din forskudsopgørelse for 2023. Hvis restskatten er over dette beløb, bliver den opkrævet sammen med resten og procenttillæg i august, september og oktober måned i 2022.

Hvis du i løbet af 2021 har betalt for meget i forskudsskat, kan du senest d. 31. december 2021 søge om at få beløbet tilbagebetalt. I så fald får du får ikke renter af beløbet - men omvendt får du heller ikke renter af beløbet, hvis du venter med at få den overskydende skat automatisk retur i foråret 2022, da renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2021 udgør 0,0 procent.

Hvis du driver enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsordningen *kan* det være en fordel at vente med at betale din restskat til starten af januar 2022, hvis du har hævet store beløb privat. Dette kan din revisor rådgive dig nærmere om.

Tip 5: Indbetal på pension

Pension er en oplagt mulighed for at udskyde og optimere skat.

Aldersopsparing
Hvis du har mere end fem år til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 5.100 kr. (personer født 1957 eller senere). Fra og med det indkomstår, hvor du har fem år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du maksimalt indbetale op til 46.000 kr. (personer født 1956 eller tidligere).

Ratepension og ophørende alderspension
Her kan du indbetale og få fradrag for op til 58.500 kr. (2021).

Livsvarige livrenter (arbejdsgiveradministrerede ordninger)
Her har du fuld fradragsret.

Livsvarige livrenter (private ordninger)
Maksimalt fradrag 50.400 kr., men dog fuldt fradrag hvis man aftaler et større beløb for en periode på mindst 10 år. Store engangsindskud fordeles over 10 år, men hvis 1/10 af indskuddet er mindre end 50.400 kr., kan der altid fratrækkes 50.400 kr.

Livsvarige livrenter (selvstændig)
Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du indskyde op til 30% af dit overskud til en pensionsordning oprettet som livsvarig livrente. Har du haft et godt overskud, vil du dermed kunne få fradrag for et større beløb end 50.400 kr., som ellers er grænsen for livsvarige livrenter.

Vær opmærksom på, hvornår din bank har sidste frist for indbetaling på pensionsordninger i år. Sidste bankdag er den 30. december.

Tip 6: Planlæg indkomst

Da skattesystemet i Danmark er progressivt, er det ikke ligegyldigt, hvornår man tjener sine penge - præcis som vi så det i første tip vedr. salg af tabsgivende aktier.

En lav indkomst i ét år efterfulgt af en høj indkomst et andet år giver således potentielt en langt større skattebetaling, end hvis de to indkomster var lige store.

Det er især en ulempe for personer, der driver enkeltmandsvirksomhed, da overskud som selvstændig ofte er ret volatilt, altså er tilbøjelig til at vise store udsving.

Hvis man har tjent særlig mange penge i år, og måske ikke har udsigt til at tjene lige så mange næste år, kan man derfor prøve at skubbe noget af indtægten frem til det nye år. Hvis du er selvstændig, kan man måske vente med at færdiggøre noget arbejde til januar måned. Og er du lønmodtager, kan man eventuelt vente med at afvikle overarbejde til starten af det nye år.

Omvendt kan du også kigge på dine udgifter og overveje, om der er noget, du bør investere i og få fradrag for allerede i år.

Tip 7: Få udført service eller håndværk i hjemmet

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 25.500 kr. (inkl. moms) i 2021 for arbejdsløn til service- og håndværksydelser i din bolig eller sommerhus.

Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest ved udgangen af året. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 50.000 kr.

Håndværkerfradraget (Servicefradraget) er et todelt fradrag:

 • Serviceydelser - op til 25.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, herunder børnepasning, rengøring og havearbejde osv.
 • Håndværksydelser - op til 25.000 kr. pr. person for energirenovering, klimatilpasninger osv.

Du kan få håndværkerfradraget i 2021 under følgende betingelser:

  • Arbejdet er udført i 2021
  • Regningen er betalt senest d. 28. februar 2022
  • Husk, at du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson)
  • Arbejdet skal betales digitalt

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 11.500 kr. skattefrit i 2020 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du kan få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt, og en erklæring er udfyldt.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.

Tip 8: Køb af maskiner og inventar

Hvis du køber større maskiner og inventar til virksomheden, kan du ofte ikke få det fulde fradrag med det samme, da du i stedet skal afskrive på disse aktiver over en årrække.

For at man kan afskrive på maskiner og inventar, skal de være:

   • Leveret til en igangværende virksomhed
   • Bestemt til at indgå i virksomhedens drift
   • Færdiggjort i et sådant omfang, at den kan indgå i driften.

Tip 9: Tjek forskudsopgørelsen for 2022

Du skal allerede nu tjekke din forskudsopgørelse for 2022 for at sikre, at den afspejler dine forventninger til året. Ellers ender du med at forære en masse likviditet til SKAT - eller få en restskat med renter til følge.

Du tjekker forskudsopgørelsen ved at logge ind på Tast Selv på skat.dk


Disclaimer:
Meneto tager forbehold for rigtigheden af informationen i ovenstående artikel. Den er udarbejdet som en overordnet vejledning og kan ikke erstatte konkret rådgivning.

Få gratis rundtur i Meneto

Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

meneto-laptop