Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

Regeringens hjælpepakker: Hvordan kan de gavne din virksomhed?

By Amanda Nielsen

Regeringen har stillet forslag om flere forskellige hjælpepakker, efter at coronaviussen har sat Danmark i undtagelsestilstand. Har du svært ved at finde hoved og hale i hjælpepakkerne? Så er du bestemt ikke den eneste.

For hvad er det helt konkret, at hjælpepakkerne indebærer? Og hvordan kan du som selvstændig erhvervsdrivende få del i de tiltag, der hører under regeringens hjælpepakker?

Her i artiklen kan du danne dig et overblik over de tiltag, der er relevante for dig, der driver en mindre virksomhed, og du kan også blive klogere på, hvad du skal gøre for at få del i hjælpepakkerne.

Hvilke hjælpepakker har betydning for dig som selvstændig erhvervsdrivende?

Der er blevet stillet forslag om tre forskellige hjælpepakker, der kan komme til at få betydning for dig, der driver en mindre virksomhed:

  1. Særlig støtte til selvstændige
  2. Forlængede betalingsfrister
  3. Lønkompensation

Vil vi nu dykke ned i hvert enkelt nødpakke, så du kan danne dig et overblik over, hvilke tiltag der kan komme til at få betydning for dig som selvstændig erhvervsdrivende.

Hjælpepakke nummer 1: Særlig støtte til selvstændige

Regeringen har stillet forslag om en hjælpepakke, der er direkte møntet mod de selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, der kan blive hårdt ramt af, at samfundet i bogstaveligste forstand er blevet sat i stå.

Hjælpepakken indeholder følgende:

  • Du kan få dækket dit tab af indtægter, hvis du oplever en nedgang på mere end 30 % i din omsætning.
  • Du kan få hjælp til at dække dine faste udgifter, hvis din omsætning falder mere end 40 % .

Hvem er omfattet af ordningen?

Oplever du en nedgang på mere end 30 % i din omsætning på grund af Corona-krisen? Så kan du søge om støtte fra staten for at få dækket den omsætning, du har mistet. For at kunne gøre brug af ordningen må du ikke have over 10 ansatte på fuld tid og du skal have minimum 25.000 kr i faste omkostninger over de 3 måneder.

Oplever du et fald på mere end 40 %, kan du også søge om støtte til at få dækket en del af dine faste udgifter i virksomheden.

Hvor meget kan du få i kompensation?

Det hedder sig, at du kan få dækket 75 % af dit tab i omsætning. Dog kan du højst få et månedligt beløb på 23.000 kr. i kompensation. Har du som selvstændig en ægtefælle, der er ansat i din virksomhed, kan du få hævet beløbet til 34.500 kr. per måned.

Det er endnu ikke blevet præciseret, hvor stor en del af din virksomheds faste udgifter du kan få dækket. Indtil videre foreslår regeringen, at du kan søge om at få dækket mellem 25 % og 80 %.

Hvilke faste udgifter kan du få hjælp til at dække?

Det er endnu ikke blevet besluttet hvilke faste udgifter, du kan få dækket. Men regeringen har på nuværende tidspunkt været inde over udgifter som husleje, uopsigelige kontrakter og elregninger.

Hvor lang tid gælder ordningen?

Du kan få kompensation over en periode på 3 måneder. Det gælder både støtten til dit fald i omsætning og støtten i forbindelse med dine faste udgifter. Ordningen er indtil videre sat til at gælde fra den 9.marts til og med den 9. juni 2020.

Hvordan søger du om kompensation?

Det er Erhvervsstyrelsen, der står for at administrere ordningen. Det er derfor dem, du skal sende din ansøgning til. Der bliver stadig arbejdet på højtryk, så der snart kan blive åbnet for ansøgning, og det er via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, at det kommer til at foregå.

Hjælpepakke nummer 2: Forlængede betalingsfrister

For at give de danske virksomheder en likviditetsindsprøjtning har regeringen stillet forslag om at udskyde betalingen af moms, skat og AM-bidrag. Det nyeste lovforslag gælder både mindre og større virksomheder, og som selvstændig erhvervsdrivende er du også dækket ind her.

Hjælpepakken indeholder følgende:

  • Du kan udskyde din betaling af A-skat, B-skat og AM-bidrag.
  • Du kan udskyde din momsbetaling.
  • Du kan få forhøjet det beløb, du må have stående på din skattekonto.

I hvor lang tid kan du udskyde A-skat, B-skat og AM-bidrag?

Det forslag, der er blevet stillet, går på, at du kan udskyde din betaling af A-skat og AM-bidrag i fire måneder. Det er indtil videre betaling for månederne april, maj og juni, du kan udskyde, og de skal altså så betales fire måneder senere, end det plejer at være tilfældet.

I forhold til B-skat og selvstændige erhvervsdrivende bliver den normale betalingsfrist den 20/4 flyttet frem til den 20/6, mens betalingsfristen den 20/5 bliver flyttet frem til den 20/12.

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende også reducere din betaling af B-skat for den resterende del af 2020. Det gør du ved at justere dit forventede overskud ned for 2020 på SKATs hjemmeside.

Hvor langt kan du skubbe din momsbetaling frem i tiden?

Det nyeste forslag fra regeringen i forhold til at udskyde betalingen af moms gælder også mindre virksomheder. Som selvstændig erhvervsdrivende betyder det i praksis, at du kan skubbe din momsbetaling fra september 2020 til marts 2021.

Til den tid vil du så både skulle afregne din moms fra første halvdel af 2020, der normalt skal finde sted inden den 1. september, og din moms fra anden halvdel af 2021, der normalt har frist den 1. marts 2021.

Der er altså tale om en sammenlægning af de to momsperioder.

For virksomheder med kvartalsmoms er det samme system - her er det blot 1. Kvartals betalingsfrist der rykkes til 2. Kvartals betalingsfirst (som er d. 1. september)

Hvor meget må du forhøje beløbet på din skattekonto?

Hidtil har det været sådan, at du som virksomhedsejer har måttet have 200.000 kr. stående på skattekontoen - uden at der vil finde udbetaling sted. Det beløb er blevet forhøjet til 10 mio kr.

Det er frivilligt, hvorvidt du vil gøre brug af muligheden eller ej, og du skal selv ændre det aktivt på SKATs hjemmeside via TastSelv.

Hjælpepakke nummer 3: Lønkompensation for lønmodtagere

Har du en eller flere ansatte i din virksomhed, kan det blive relevant for dig at gøre brug af ordningen, der vedrører lønkompensation. Her kan du søge om lønkompensation frem for at se dig nødsaget til at afskedige medarbejdere som følge af Corona-krisen.

Hjælpepakken indeholder følgende:

  • Du kan sende medarbejdere hjem - uden at fyre dem - og søge om lønkompensation hos staten.

Hvem er omfattet af ordningen?

Det er udelukkende de private virksomheder, der kan gøre brug af ordningen om lønkompensation. Din virksomhed skal have et cvr-nummer, og den enkelte medarbejder, som du søger om lønkompensation for, skal have et dansk cpr-nummer.

Det er desuden et krav, at din virksomhed er økonomisk ramt af Corona-krisen. Og det skal være i en så høj grad, at det kan betegnes som ekstraordinært hårdt ramt.

Der bliver ikke stillet nogen krav til størrelsen af din virksomhed. Det afgørende er, hvor stor en andel af din medarbejderstab du ser dig nødsaget til at hjemsende af økonomiske årsager. Her skal der være tale om, hvad der svarer til 30 % af din samlede medarbejderstab - eller mere end 50 ansatte.

Har du én enkelt medarbejder ansat i din virksomhed, og sender du den person hjem på grund af mangel på arbejdsopgaver, vil det svare til 100 % af dine medarbejdere. Og i den situation vil du altså være berettiget til at ansøge om lønkompensation.

Hvor stor en del af lønnen kan du få lønkompensation for?

Det kommer til at fungere på den måde, at staten betaler størstedelen af den hjemsendte medarbejders løn. Resten skal du som virksomhed betale, og derudover skal den hjemsendte medarbejder lægge 5 feriedage, 5 afspadseringsdage eller 5 dages tjenestefri uden løn i puljen. Der er altså tale om en såkaldt trepartsaftale.

Du kan søge om kompensation for hvad, der svarer til 90 % af den fulde løn, når der er tale om hjemsendelse af ikke-funktionærer. Dog med et maksimum på 26.000 kr. Når det kommer til funktionærer, er der tale om en lønkompensation på 75 % af den fulde løn. Dog med et maksimum på 23.000 kr.

Har du medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, men som ikke er omfattet af funktionærloven, gælder der et maksimum på 26.000 kr.

Hvor lang tid løber ordningen, og hvad er der af krav i perioden?

Ordningen er indtil videre vedtaget til at løbe i tre måneder. Den træder i kraft den 9. marts og udløber den 9. juni 2020.

Det er et krav, at de hjemsendte medarbejdere ikke udfører nogen former for lønnet arbejde i den periode, hvor der bliver gjort brug af lønkompensation. Heller ikke for andre arbejdsgivere. Og det er desuden et krav, at din virksomhed ikke afskediger andre medarbejdere i perioden af økonomiske årsager.

Har du taget en medarbejder i at stjæle eller misligeholde sit arbejde på anden vis, har du stadig mulighed for at fyre vedkommende - også selvom det foregår i den periode, hvor du gør brug af lønkompensation til en eller flere øvrige medarbejdere i din virksomhed. Der må bare ikke ligge nogen økonomiske årsager til grund for fyringen.

Hvordan ansøger du om lønkompensation?

De praktiske detaljer omkring lønkompensation er endnu ikke helt på plads, men det bliver sådan, at du som virksomhed kan søge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Enten via virk.dk eller på anden vis.

Den midlertidige lønkompensation løber fra den 9.marts, og du kan ansøge om det med tilbagevirkende kraft. Det betyder altså, at hvis du allerede har sendt medarbejdere hjem fra den 9. marts, kan du ansøge om lønkompensation med tilbagevirkende kraft, hvis du lever op til de gældende krav.

Er hjælpepakkerne blevet endeligt vedtaget?

Regeringen har stillet forslag om de forskellige hjælpepakker løbende, og i skrivende stund er alle de hjælpepakker, vi har omtalt her i artiklen, blevet endeligt vedtaget.

Der er nogle praktiske ting, der stadig ikke er helt på plads i skrivende stund, men der er ingen tvivl om, at der bliver arbejdet på højtryk for, at du som virksomhed snarest muligt kan få udbetalt de penge og den støtte, du er berettiget til.

Om regeringen kommer op med flere tiltag, der kan gavne dig som selvstændig erhvervsdrivende, må tiden vise.


Disclaimer:
Meneto tager forbehold for rigtigheden af informationen i ovenstående artikel. Den er udarbejdet som en overordnet vejledning og kan ikke erstatte konkret rådgivning.

Få gratis rundtur i Meneto

Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

meneto-laptop