Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

Likviditetsbudget: Vær sikker på, at du har penge nok i kassen

By Amanda Nielsen

Likviditet er livsnerven for selvstændige, og det er derfor utrolig vigtigt, at du har styr på den. 

Det er ikke altid, at dine indtægter kommer i en jævn strøm, og det er ikke altid sikkert, at de kommer, når du skal betale dine udgifter.

Likviditetsbudgettet kan hjælpe dig med at få et overblik over din virksomheds likviditet, så du sikrer, at du har penge nok i kassen til at betale dine udgifter, når de måtte komme. Vi vil se nærmere på, hvad et likviditetsbudget er, og hvordan du laver et.

Hvad er et likviditetsbudget?

Likviditetsbudgettet viser dig, hvad din virksomhed har af likviditet (penge) måned for måned. Det giver dig et overblik over din virksomheds økonomi, og du kan bruge det til at sikre, at du har penge nok i kassen til at betale dine løbende forventede udgifter.

Dit likviditetsbudget er en oversigt over dine forventede indtægter og udgifter. Det kan også være køb og salg af aktiver - og hvis du har optaget eller afviklet en gæld. På den måde kan du se hvilke perioder, der kræver likviditet, og hvilke perioder, du vil have likviditet til overs.

Dit likviditetsbudget giver dig blandt andet overblik over:

 • Hvor mange penge du har i kassen og banken hver måned
 • Hvor mange penge du skal betale til andre (leverandører, afgifter mv.) i løbet af hver måned
 • Om der er over- eller underskud, når alle indtægter og udgifter er gjort op.

Hvorfor skal jeg lave et likviditetsbudget?

Det er ikke altid, at du har en lind strøm af indtægter. De fleste virksomheder oplever en variation - hvor der er perioder, der er mange og andre, hvor der er færre.

Det skyldes blandt andet, at mange virksomheder får kredit hos leverandører, og giver kredit til deres kunder. Det betyder, at du først betaler din vare, når den er leveret - eller at du først får betaling, når dit job er afsluttet.

Du kan fx have en indtægt, der falder i juli måned, men først have likviditeten (betalingen fra din kunde) i din virksomhed i august måned. Det har den konsekvens, at det kan være svært at vide, hvor mange penge din virksomhed har at gøre godt med.

Et likviditetsbudget kan hjælpe dig med at skabe overblik, og tager på den måde højde for udsvingene i din likviditet. På den måde har du de bedste forudsætninger for at kunne betale dine regninger til tiden.

Hvordan laver jeg et likviditetsbudget?

Det er smart, hvis du laver dit likviditetsbudget med udgangspunkt i dit driftsbudget.

Driftsbudgettet er en oversigt over dine indtægter og udgifter - men tager ikke hensyn til, hvornår din virksomhed rent faktisk modtager pengene for din indtægt eller betaler pengene for din udgift.

Det er netop det, som likviditetsbudgettet skal vise. Likviditetsbudgettet er en oversigt over dine indbetalinger og udbetalinger måned for måned.

Så hvad indeholder et likviditetsbudget? Det afhænger selvfølgelig af din virksomhedstype. Men nogle af de ting, du skal notere, kan være:

Indbetalinger

 • Salgsindtægter
 • Renteindbetalinger
 • Indskud
 • Andre indbetalinger

Udbetalinger

 • Varekøb
 • Kreditorer
 • Løn
 • Moms
 • A-skat og Am-bidrag
 • Faste omkostninger (husleje, forsikringer mv.)
 • Renteudgifter
 • Andre udbetalinger

Et likviditetsbudget er noget mere kompliceret at lave selv end de andre budgetter. Det kan derfor være en god idé at have en revisor eller anden økonomisk ekspert med på råds.

Råd til at forbedre en dårlig likviditet

Hvis du har likviditeten på plads, og din likvide beholdning kan betale dine udgifter, er alt i orden. Har din virksomhed ikke likviditet nok, skal du have fokus på, hvordan du kan forbedre den.

For at forbedre din likviditet kan du:

 • Se, om du kan få en større indtjening (fx ved at sælge mere eller hæve dine priser)
 • Give dine kunder en kortere kredittid (så får du penge i kassen hurtigere)
 • Forhandle med dine leverandører om en længere kredittid (så har du penge i kassen længere)
 • Skære nogle af dine udgifter væk (eller udskyde nogle)
 • Få en større kassekredit hos din bank.

Læs mere om budgetter her. Andre budgetter, det kan være interessante for dig er etableringsbudget og driftsbudget.

Tags: Din virksomheds drift

Få gratis rundtur i Meneto

Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

meneto-laptop