Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

Hvad er tvangsopløsning?

By Amanda Nielsen

Årsager til tvangsopløsning:

Et selskab (IVS, ApS, A/S og P/S) kan tvangsopløses, hvis:

  • Selskabet ikke har den leder, de har skrevet i vedtægterne.
  • Selskabet er underlagt revisionspligt, men ikke har anmeldt en revisor.
  • Selskabet ikke har indsendt deres årsrapport til tiden.
  • Selskabet har tabt en del af deres kapital.
  • Selskabet ikke har registreret legale og reelle ejere

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter om der skal igangsættes en tvangsopløsning af din virksomhed, derefter bliver sagen sendt videre til Skifteretten, som træffer den endelige beslutning.

Når sagen kommer i hænderne på Skifteretten indkalder de typisk dig, som selskabsejer, til det frygtede møde, hvor du skal redegøre for selskabets drift og nuværende situation. Det er nu, du skal have alle argumenterne og papirerne i orden.

Hvis ikke du kan overbevise dem om din situation, og at du har styr på alle dine papirer og alt det formelle, så har Skifteretten mulighed for at gå videre med tvangsopløsningen. Meget få gange er det set, at selskaber er blevet tvangsopløst uden at blive indkaldt til møde først.

Hvordan gennemføres en tvangsopløsning?

En tvangsopløsning kan gennemføres på tre forskellige måder:

  1. Formløs opløsning

Denne form for opløsning bruges som regel af Skifteretten, hvis selskabet ikke har nogle aktiver, som kan dække omkostningerne ved opløsningsbehandlingen, og ingen ønsker at stille en økonomisk sikkerhed for selskabet.

Selskabet opløses altså uden en bobehandling, fordi det vurderes, at der ikke er noget af værdi til at dække omkostningerne. Denne form for opløsning kommer ikke til at koste selskabet noget.

  1. Konkurs

Selskabet opløses ved en konkursbehandling.

Skifteretten kan erklære dit selskab konkurs, hvis de vurderer, at du ikke kan tilbagebetale kreditorerne efterhånden som deres krav forfalder.

Ved en konkurs vil hele din formue blive inddraget af en kurator og fordelt ligeligt blandt alle dem, du skylder penge til.

Ved en konkurs erklæres du insolvent. Det betyder, at du erklæres som ikke i stand til at betale din gæld. Når du erklæres insolvent, mister du retten til alle dine aktiver, fx bil, hus, bankkonti, mobiltelefon osv.

Dine ejendele kommer i stedet til at udgøre dit konkursbo, som bestyres af en kurator, for derefter at blive solgt, så de kan dække over din gæld og omkostningerne ved opløsningsbehandlingen.

Med andre ord, mister du alt det, du ejer.

  1. Likvidation

Likvidation er en frivillig afvikling af et selskab, hvor Skifteretten udpeger en likvidator til at afvikle dit selskab.

Under en likvidation bliver dit selskabs aktiver solgt, så du kan tilbagebetale dine kreditorer samt betale omkostningerne ved opløsningsbehandlingen.

Er der penge til overs efter likvidationen, dvs. efter, at alt er blevet solgt og betalt, så vil du, som ejer, få de resterende penge udbetalt.

Kan du få tvangsopløsningen genoptaget?

Hvis du gerne vil forsøge at få en tvangsopløsning genoptaget, så skal du kontakte Skifteretten inden for tre måneder. Jo hurtigere des bedre. Det er nemlig Skifteretten, der vurderer, om en tvangsopløsning skal genoptages.

Hvis selskabet bliver genoptaget, bliver anmodningen til Skifteretten trukket tilbage og selskabet kan fortsætte.

Du kan læse nærmere om kravene ved genoptagelse hos Erhvervsstyrelsen


Disclaimer:
Meneto tager forbehold for rigtigheden af informationen i ovenstående artikel. Den er udarbejdet som en overordnet vejledning og kan ikke erstatte konkret rådgivning.

Få gratis rundtur i Meneto

Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

meneto-laptop