Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

Driftsbudget: Hold styr på din virksomheds økonomi

By Amanda Nielsen

Der er gang i din virksomhed. Du har fuld fart fremad, og dit fokus er på at sælge mere - vækste. Det er super godt, men det er vigtigt, at du husker at bevare overblikket over din virksomhed økonomi - så din virksomhed ikke kører af sporet.


Driftsbudgettet kan hjælpe dig med netop det. Du skal lave det én gang om året, og du bruger det som pejlemærke for om din virksomhed er på rette kurs. Vi vil se nærmere på driftsbudgettet og de ting, det skal indeholde her.

Hvad er et driftsbudget?

Et driftsbudget giver et fingerpeg om din virksomheds forventede resultat. Budgettet indeholder din virksomheds forventede indtægter og udgifter, og kan på den måde give dig et indblik i, om du kan tjene penge på din virksomhed i det kommende regnskabsår. Du opstiller typisk dit driftsbudget én gang om året.

Driftsbudgettet viser, om din virksomhed kan lave overskud. Det kan også hjælpe dig med at se ind i eventuelle muligheder for optimering af din virksomhed. Er balancen mellem dine indtægter og udgifter god?

Det kan fx være, at du bruger dit driftsbudget til at se, om du skal ændre tilgang til noget i din virksomhed - eller om du har brug for ekstra likviditet. Har du fx for mange varer liggende på dit varelager for længe? Måske du skal optimere dit produktsortiment?

Det er en god idé som selvstændig, at bruge driftsbudgettet til at optimere din virksomhed og sikre, at din virksomheds økonomi er sund og på rette kurs.

Hvad er forskellen på et driftsbudget og et regnskab?

Forskellen på et driftsbudget og et regnskab er, at det ene er fremadskuende hvor det andet er bagudskuende. Dit regnskab er din virksomheds faktiske økonomiske overblik år til data, hvor driftsbudgettet er dit estimat på din virksomheds økonomiske situation frem i tiden.

Det er en god idé at holde dit regnskab op imod dit driftsbudget løbende i året for at se, om de stemmer overens - eller om dit estimat i budgettet afviger meget fra din virksomheds faktiske økonomi, som er afspejlet i dit regnskab.

Hvis der er store forskelle mellem dit budget og dit regnskab skal du tilpasse dit budget, så det bedre afspejler din virksomheds økonomiske situation.

Hvordan laver jeg et driftsbudget?

Dit driftsbudget er typisk baseret på data fra din virksomheds tidligere regnskaber eller en forretningsplan. Du tager på den måde udgangspunkt i din historiske data, og forsøger at estimere på bedste vis, hvordan din virksomheds økonomiske situation bliver til næste år.

Formålet er at se på din virksomheds drift på den lange bane. Du kan bruge det som et stærkt styringsværktøj for din virksomhed, der giver dig muligheden for at træffe dine beslutninger baseret på fakta i stedet for mavefornemmelser.

Det er vigtigt, at du husker at rette i dit driftsbudget løbende i året, hvis der opstår uforudsete udgifter eller indtægter - da dit budget ellers ikke vil være retvisende.

Driftsbudgettet viser din virksomheds forventede bundlinje. Du kan på den måde bruge budgettet som et tidligt pejlemærke for om der skal ske ændringer i din virksomhed. Skal du fx optimere dine salgskanaler, eller er der brug for ekstra bemanding?

Eksempel på driftsbudget

Nu vil vi se nærmere på, hvordan du helt konkret kan sætte dit driftsbudget op - og hvilke elementer, der skal være en del af dit budget.

Salg/omsætning (ekskl. moms) 500.000 kr.
- Variable omkostninger 100.00 kr.
= Bruttofortjeneste 400.00 kr.
- Faste omkostninger 50.000 kr.
- Renter 3.000 kr.
- Afskrivninger 0 kr.
= Resultat (overskud/underskud) +347.000 kr.

 

Hvad skal mit driftsbudget indeholde?

Nu uddyber vi ovenstående regnestykke og de enkelte komponenter, der er en del af dit driftsbudget, for at gøre det lidt nemmere at holde styr på.

Salg/omsætning

Her skal du notere din virksomheds omsætning fra alle salgskanaler - så det omfatter alle produkter og ydelser, der sælges. Du skal tage din månedsomsætning og gange med 12, så du får det på årsbasis - da dit driftsbudget, som udgangspunkt laves for ét år ad gangen.

Variable omkostninger

Dine variable omkostninger afhænger af, hvor meget du omsætter. Jo mere du omsætter, jo flere variable omkostninger, har du typisk. Dine variable omkostninger dækker over de omkostninger, du har i forbindelse med din produktion.

Dine variable omkostninger kan fx være dit vareforbrug, emballageomkostninger og transport.

Bruttofortjeneste

Din bruttofortjeneste - også kaldet dækningsbidrag - er det beløb, du har tilbage, når du har trukket dine variable omkostninger fra din omsætning. Hvis din bruttofortjeneste er negativ, er det er stort faresignal og et tegn på, at din virksomheds økonomi ikke er sund.

Faste omkostninger

Faste omkostninger dækker, som ordene siger, over din virksomheds faste omkostninger. Det er altså de omkostninger, der ikke er afhængige af din virksomheds omsætning.

Dine faste omkostninger dækker blandt andet over forsikringer, husleje, lønninger, software, telefonregninger mv. Faste omkostninger kaldes også kapacitetsomkostninger.

Renter

Hvis du har optaget et lån eller en kassekredit i din virksomhed, skal du højst sandsynligt betale nogle renter. Du skal notere dine renteudgifter eller renteindtægter her.

Afskrivninger

Hvis du har købt større ting til din virksomhed, fx en maskine, bil eller computer - skal du her notere, hvor meget tingene skal afskrives med om året.

Resultat (overskud/underskud)

Du finder resultatet ved at tage din bruttofortjeneste fratrukket faste omkostninger, renter og afskrivninger. I vores eksempel ender resultatet på 374.000 kr. i plus, hvilket betyder, at vi forventer et overskud for året på det beløb.

Driftsbudget skabelon

Du kan downloade vores gratis skabelon til driftsbudget her. Du bliver samtidig tilmeldt vores nyhedsbrev, hvor du får værdifulde tips og råd til selvstændige.

 

Læs mere om budgetter her. Andre budgetter, det kan være interessante for dig er etableringsbudget og likviditetsbudget.

Tags: Din virksomheds drift

Få gratis rundtur i Meneto

Er du blevet nysgerrig på, om Meneto er noget for dig? Du kan få en gratis rundtur i vores program herunder 👇

meneto-laptop